Delavnice za otroke

Kreativne metode

Kreativne metode v vsakdanjem življenju so skupno ime za različna umetniško izrazna sredstva, ki jih uresničujemo skozi ponujene delavnice: plesno-gibalno, gledališko, likovno,glasbeno, lutkovno ter nekatere druge (kreativno pisanje, fotografija…). Opirajo se na nekatere človeku prirojene sposobnosti in človekov kreativni potencial.

Uporaba kreativnih metod služi tudi kot pripomoček s katerim lahko spreminjamo miselne, čustvene in vedenjske vzorce, lahko pomagajo pri izboljšanju komunikacijskih sposobnostih (boljše verbalne in neverbalne komunikacije), povečujejo zmožnost samoizražanja in samospoznavanja, koncentracije, reflektiranja, spodbujajo proces samoaktualizacije in kreativnosti ter prispevajo k razvoju notranjih potencialov, če omenimo samo nekatere.

Kreativni flow

novost v sezoni 2018/2019

Program kreativni flow obsega delavnice za razgibavanje in prožnost uma in telesa. Delavnice so sestavljene iz flowa misli (angl. mindflow) in flowa telesa (angl. bodyflow). Kreativni flow je usmerjen k spodbujanju otrokovega kognitivnega, čustvenega, telesnega, socialnega in duhovnega razvoja.

kreativni flow = mindflow + bodyflow

Flow misli

Skozi delavnice flowa misli se osredotočamo predvsem na miselno in osebnostno rast posameznika. Skozi zabaven in poučen način pri otroku krepimo pozitivno samopodobo, ustvarjalno in kritično mišljenje, čustveno inteligenco, domišljijo, urimo koncentracijo, učimo se postavljati želene cilje in raziskujemo strategije pri doseganju ciljev, krepimo vrednote kot so – sodelovanje, ljubezen, spoštovanje, sočutje…
Učimo se različnih tehnik sproščanja (vodene meditacije, vizualizacije in dihanje), osredotočenost k iskanju rešitev ipd. Metodika dela se nanaša na uporabo kreativnih metod, dinamike skupine, tehnik NLP (nevro-lingvističnega programiranja), izkustvenega učenja in drugih.

Flow telesa

Flow telesa zajema različna področja umetnosti kot so plesno gibalna delavnica, gledališka delavnica, likovna delavnica, glasbena delavnica ipd, kjer se osredotočamo na to, da posameznik najde svoj izrazni medij, preko katerega lahko izraža sebe in krepi svojo individualnost, predvsem pa razvija prožnost telesa.

Plesno-gibalna delavnica

Kreativni Dance Flow

od 6 do 9 let in od 10 do 14 let

Treningi so namenjeni popolnim začetnikom kot tudi nadaljevalcem. Plesalci bodo pridobili koordinacijo, kontrolo telesa, fizično pripravljenost, občutek za glasbo in ritem. Skozi vaje bodo plesalci prebudili lastno kreativnost in “flow” ter obladanje in zavedanje lastnega telesa. Vsekakor bodo plesalci skozi treninge postali samozavestnejši.
Treningi so sestavljeni iz ogrevanja skozi osnove hip hopa in druge gibalne osnove, raztezanja, učenja koreografije, preplesavanja, vaj za kreativnost in samostojnega ustvarjanja na podlagi smernic.

Kreativna plesna gibalnica

od 6 do 9 let in od 10 do 14 let

Treningi so namenjeni tako začetnikom kot tudi nadaljevalcem, ki bodo skozi vaje za ozaveščanje telesa in giba iskali lasten avtentičen izraz, se ob tem sproščali in razgibali. Otroci se bodo seznanili z različnimi plesnimi tehnikami od sodobne plesne tehnike do jazz baleta. Učili se bodo sestavljali na podlagi lastnih impulzov ter razvijali svoj kreativni del. Trening bo sestavljen iz uvodnega ogrevanja, plesno tehničnih vaj, samostojnega ustvarjanje in učenja koreografij. Skozi vaje bodo pridobivali na koncentraciji, koordinaciji, telesni moči in stabilnosti, fleksibilnosti v gibu in mišljenju ter raziskovali različne možne gibalne poti.

Gledališka delavnica

začetni skupini: od 7 do 9 let in od 10 do 14 let ter nadaljevalna skupina

Otroci imajo prirojene dramske sposobnosti, ki jih lahko opazimo med njihovo igro, kjer ustvarjajo, sprejemajo in ohranjajo vloge, ki jih igrajo v interakciji z drugimi v namišljenem okolju. Metodika naše gledališke delavnice temelji na »izkustvu skupnega procesa« preko katerega otrok vstopa v interakcijo z drugimi in mu služi kot sredstvo za raziskovanje, razumevanje in ocenjevanje določene situacije ter (samo)razvoj. Osnova dramsko gledališke metode niso besedila, ampak kreativno izražanje z mimiko, igranje vlog, gibanje telesa, razvijanje domišljije, improvizacija gibov, uporaba pantomime, verbalno in neverbalno komuniciranje… Vse to lahko pomembno vpliva k oblikovanju njegove samozavesti in mu pomaga izboljšati samopodobo. Otroci bodo v skupini preživljali čas kreativno in zabavno. Skozi dramsko-gledališki proces bodo na sproščen in zanimiv način pridobivali sposobnosti na: improvizaciji, koncentraciji, razvijanju senzoričnih sposobnostih, občutku za prostor in soigralce, skupinski dinamiki, javnem nastopanju, neverbalnem in verbalnem sporazumevanju, empatiji, spoznali pa bodo tudi nekatere tehnike sproščanja. Ob zaključku leta, bodo otroci uprizorili gledališko predstavo, ki bo rezultat njihovega skupnega ustvarjanja, sodelovanja, izmenjave idej in predlogov.

Likovna kreativa

od 6 do 9 let in od 10 do 14 let

Skozi likovno ustvarjanje bomo bogatili spretnosti opazovanja in logičnega ter kritičnega razmišljanja, naš fokus bo usmerjen v proces razvijanja ideje, iskanja rešitev in končne tehnološke izdelave. S takšnim mentorskim pristopom namreč ozavestimo in pomagamo pri krepitvi otrokovih potencialov. Izhajali bomo iz eko principa – (navideznemu) odpadnemu materialu bomo z nekaj domišljije skozi likovno ustvarjanje dali nov pomen. Prav tako pa bomo razvijali klasične spretnosti likovnega ustvarjanja kot je risba, slika, tisk, kolaž… Poigravali se bomo tudi z uporabo fotografije in izdelali čisto svojo družabno igro. Ob zaključku leta, dobo otroci pripravili likovno razstavo, ki bo rezultat njihovega skupnega ustvarjanja, sodelovanja, izmenjave idej in predlogov.

Lutkovna delavnica

od 6 do 9 let in od 10 do 14 let

Lutke spodbujajo ustvarjalnost, domišljijo, socialni čut, komunikacijo, izražanje čustev, preusmerjajo pozornost, rešujejo konflikte, opogumljajo otroke. Z lutko lažje razumemo svet okrog nas, se z njim soočamo, ga zaznavamo ter se razvijamo na vseh področjih. Lutka postane posrednik med otrokom in okoljem. Skozi pobudo otrok in medsebojno komunikacijo se bomo srečali z zakonitostmi animacije različnih tehnik in jih smiselno uporabili v končni produkciji. Naučili se bomo izražati preko lutke, animirati lutke v različnih tehnikah in likovnosti; prenesti igralčevo energijo in domišljijo v lutko ter razviti odnos igralca do lutke in obratno. Prepustili se bomo domišljiji in lutke nas bodo odpeljale v svoj svet. Ob zaključku leta, bodo otroci uprizorili lutkovno predstavo, ki bo rezultat njihovega skupnega ustvarjanja, izmenjave idej in predlogov.

Glasbena delavnica

Glasbena ustvarjalna delavnica I

od 4 do 6 let

Na ustvarjalnih glasbenih uricah otroci skozi teoretični in praktični del spoznavajo svet glasbe skozi igro in gibanje. Delavnica vključujejo petje, gibanje, poslušanje glasbe, izdelovanje enostavnih inštrumentov, igranje lastnih in Orffovih inštrumentov, ipd. Program nudi čudovite glasbene izkušnje in znanja. Za vpis v delavnico je želena otrokova želja po spoznavanju glasbe in preživljanju prostega časa ob glasbi. Program je primeren za začetnike.

Glasbena ustvarjalna delavnica II

od 7 do 9 let

Glasbena ustvarjalna delavnica je zamišljena kot sproščujoča, z namenom, da se otroci naučijo glasbeno izražati in krepijo samozavest, kreativnost ter razvijajo posluh (najprej ritmični in potem melodični). Za vpis v program je želena otrokova želja po spoznavanju glasbe in preživljanju prostega časa ob glasbi. Ure vsebujejo kritično poslušanje glasbe, improvizacijo, tehnike igranja, izražanje lastnih občutij ob slišanem, ipd. Program je primeren za začetnike.

Prvi sklop (september, oktober, november, december)

Spoznavanje glasbe, ritma, urjenje posluha…

Drugi sklop (januar, februar, marec, april)

Delitev na interesno področje: otroci lahko izbirajo med klaviaturo, petjem, kitaro, tolkali, pisanjem tekstov, rim in uglasbitve napisanega teksta.

Tretji sklop (maj, junij)

Skupne vaje (band), poudarek na uglaševanju, skupinski dinamiki in priprava na zaključni koncert.

Glasbena ustvarjalna delavnica III

od 10 do 14 let

Delavnica je mišljena kot sproščujoča, z namenom, da se otroci naučijo glasbeno izražati in razvijajo posluh (ritmični in melodični). Ure vsebujejo kritično poslušanje glasbe, izražanje lastnih občutij ob slišanem, itd.

Prvi sklop (september, oktober, november, december)

Spoznavanje glasbe, ritma, urjenje posluha…

Drugi sklop (januar, februar, marec, april)

Delitev na interesno področje: otroci lahko izbirajo med klaviaturo, petjem, kitaro, tolkali, pisanjem tekstov, rim in uglasbitve napisanega teksta.

Tretji sklop (maj, junij)

Skupne vaje (band), poudarek na uglaševanju, skupinski dinamiki in priprava na zaključni koncert.

Posamezne delavnice

začetniki in nadaljevalci

od 6 do 14 let

Solo petje (vokalna tehnika)

1x ali 2x tedensko

Tolkala

1x ali 2x tedensko

Kreativno pisanje tekstov in njihova uglasbitev

Po dogovoru in v okviru Glasbene ustvarjalne delavnice II in Glasbene ustvarjalne delavnice III.

Kitara (akordi)

1x ali 2x tedensko

Klaviature

1x ali 2x tedensko