Društvo portret - Logotip

Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov

Portreti so individualni.
Pa vendarle se skozi leta spreminjajo.
Tako kot se spreminjamo mi, v večnih srečevanjih z drugimi in z dogodki, ki nas oblikujejo.

Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov – Portret, socialno podjetje, izvaja programe in usposabljanja na področju kulture, izobraževanja in socialnega varstva.

Namen društva Portret je ustvarjati pogoje za razvoj kulturne in izobraževalne dejavnosti, vzpodbujati kreativnost in ustvarjalnost ter opozarjati na kvalitete življenja za ljudi, skozi oživitev človeških vrednot, kot so ljubezen, nenasilje, poštenost, strpnost, spoštovanje… Otrokom, mladostnikom in odraslim si s pomočjo uporabe umetnosti in različnih umetniških izraznih sredstev, prizadeva omogočiti razvijanje njihovih notranjih potencialov, spodbujanje kreativnosti in lastne avtentičnosti, ter pustiti domišljiji prosto pot.

Izvajalci in sodelavci programov oziroma projektov, ki jih ponujamo v okviru društva Portret so domači in tuji strokovnjaki. Imamo tudi bazo prostovoljcev.

Mentorji

Tina Rataj

predsednica društva Portret

  • diplomirana socialna delavka (smer: kibernetika psihosocialne pomoči, psihosocialna pomoč posamezniku)
  • idejni vodja kreativnih metod in programov kreativni flow ter kreativni coaching
  • certifikat iz Ustvarjalno umetniških pristopov znotraj socialnega varstva (Creative Arts Approach Towards Social Care, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nizozemska)
  • mednarodni certifikat iz nevro-lingvističnega programiranja z nevrologijo, NLP Praktik z nevrologijo in
  • NLP Coach Praktik
  • koordinatorka in organizatorka društva Portret
  • inštruktorica mladinskih delavnic
  • mentorica gledališke in plesno gibalne delavnice ter mindflow delavnice

Portretovci v sezoni 2018/2019

V Portretu nimamo ustaljene ekipe mentorjev – vsako leto iščemo nove ljudi, nove izkušnje in nove izzive, vse to z namenom, da posamezniku omogočimo čim boljšo izkušnjo.

Vid Turica

Jure Masten

Oskar Kranjc

Mojca Ban

Maja Lamovšek

Urša Rotman

Manja Šumer

Neva Vaner

Prostovoljstvo

Patricija Rajh

študentka magistrskega študija socialnega dela

Lea Perko

univ. dipl. soc. del.

Tina Pušauer

multimedija

Tamara Zadravec

študentka socialne pedagogike

Valentina Rataj

Tamara Pintarič

profesorica razrednega pouka

Zunanji sodelavci

Tina Dobaj

Sara Stropnik

Margaretha Brands

Gonnie Kleine

Blaž Črnič

absolvent medijskih komunikacij:
foto in video

Jerneja Horvat

Tjaša Zidanič

Brina Lukež