Margie Margaretha Brands

socialna pedagoginja in socialna delavka

»V življenju posameznika se mi zdi zelo pomembno odkrivanje, negovanje in izražanje naše intuitivne plati. Poudarek na spodbujanju intuicije se mi zdi vsaj tako pomembno kot spodbujanje kognitivne strani, kar zna biti osvobajajoče, še posebno v primerih, ko besede niso dovolj.«

Margie je po izobrazbi socialna pedagoginja in socialna delavka. Trenutno dela kot socialna pedagoginja, njena ciljna skupina so odrasli, mladostniki in otroci, ki potrebujejo psihosocialno pomoč, da si na novo ustvarijo in zgradijo svoje življenje, predvsem pa, da življenje vidijo v drugačni perspektivi. Pri svojem delu uporablja kreativne metode (predvsem dramsko in likovno metodo). Skozi izkušnje dela z ljudmi je opazila, da je pri vseh močno prisotna potreba po varnem in svobodnem (ob)čutenju, ustvarjanju, raziskovanju in igrivosti. Njeno delo obsega dela na različnih razvojnih projektih, prav tako je mentorica dodiplomskim študentom.
Sodeluje pri projektu Metulj, natančneje pri gledališki delavnici in prihodnjih usposabljanjih za kreativne metode.