Neva Vaner

socialna pedagoginja in mentorica delavnice Sproščanje z gibom

Neva Vaner je socialna pedagoginja, mediatorka in aktivna prostovoljka. Zanima jo delo z otroki, mladostniki in odraslimi, ki vključuje različne pristope. V srednji šoli je plesala klasični balet, v času študija 5 let vodila aerobiko, v okviru magistrske naloge pa je pripravila in izvedla telesno – gibalna srečanja za odrasle, ki so bila namenjena premagovanju stresa. Izvajala je tudi Mladinske delavnice v osnovnih šolah ter ustvarjalne delavnice za predšolske in šolo obvezne otroke. Njen življenjski moto je: Sam s seboj boš zadovoljen takrat, ko veš, da si za dosego svojih ciljev naredil vse kar je bilo mogoče.