Tina Rataj

predsednica in idejna vodja Društva Portret

Tina Rataj je idejo, ki jo je razvila v avtorski program Kreativne metode v vsakdanjem življenju, razvijala več let. Je plod njenega strokovnega znanja, fomalnega in neformalnega izobraževanja, prostovoljnega ter praktičnega dela z različnimi ciljnimi skupinami ljudi. Združuje in med seboj prepleta spoznanja ter področja umetnosti, socialnega dela, pedagogike, psihologije, nevro-lingvističnega programiranja, nevroznanosti, kvantne fizike, epigenetike in nekaterih drugih.

Svoje poslanstvo vidi v osmišljanju, opolnomočenju, navdihovanju in spodbujanju posameznika na poti njegove osebnostne rasti. Želja po tem, da prenese pridobljeno znanje iz tujine tudi na domača tla, sta jo vodila k ustanovitvi društva Portret in ustvarjanju programov.

Njeno otroštvo je bilo obarvano s športom in  umetnostjo v različnih izraznih oblikah in tudi kasneje se je med študijem socialnega dela srečevala s socialnim kulturnim delom in ustvarjalnimi pristopi. Strast in zanimanje za kreativnost in umetnost, jo je vodila na študij na Nizozemsko, kjer se je seznanila z uporabo ustvarjalnih pristopov za delo z različnimi starostnimi in ciljnimi skupinami ljudm. Študij je temeljil na izkustvenem in projektnem učenju. Tako se je spoznavala s pristopi kot so: umetnostna izrazna sredstva – plesno gibalna metoda, dramska metoda, likovna metoda, audio vizualna umetnost…, uporaba pristopa Problem based learning (PBL), Adventure based learning, (ABC) ter tehnikami sproščanja kot so vodena meditacija, hodeča meditacija, čuječnost ter drugimi. Pridobljeno znanje je kasneje nadgrajevala in uporabljala pri delu v enem izmed begunskih centrov na Nizozemskem (Stichting de Vrolijkheid, Almere). Njeno delo je poleg izvajanja kreativnih metod obsegalo nudenje psihosocialne pomoči, planiranje in koordiniranje dnevnih aktivnosti za obiskovalce centra ter supervizijska srečanja s študenti psihologije, socialnega dela in pedagogike, ki so bili v centru na praktičnem usposabljanju. Kreativne metode so služile kot močno orodje, preko katerega so otroci, mladi in odrasli izražali sebe, »dobili svoj glas« in s tem razvijali  različne kompetence.

Poleg ostalih delovnih in praktičnih izkušenj, ki jih je pridobivala z delom v različnih organizacijah kot so Društvo Študentski mladinski in otroški center Laško, Krizni center za mlade, Celje, Dom starejših Laško, Dom starejših Celje, Stanovanjskih skupinah (Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT) in druge. Znanje je pridobivala tudi na različnih usposabljanjih, delavnicah in projektih:

 • Sodelovanje pri mednarodnem projektu »Poem express«, 2005 in 2009 (v sodelovanju z OŠ Rimske Toplice)
 • Socialno terapevtski tabor, Društvo Odmev. Usposabljanje za delo z otroki in mladostniki z različnimi psihosocialnimi težavami. 2006;
 • Inštruktor mladinskih delavnic. (usposabljanje 100 ur). Društvo za preventivno delo, Ljubljana, 2006;
 • 2006 – 2008 Vodila mladinske delavnice za otroke višje razredne stopnje na OŠ Primoža Trubarja Laško, podružnični osnovni šoli Debro v Laškem ter OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah
 • Strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP. 2007;
 • Meditacija (Vipassana) in delo na osebnem procesu (psihosinteza) kot pot do vašega in uporabnikovega zdravja in dobrega počutja (Doc. dr. Roger Quintens). Fakulteta za socialno delo. Ljubljana, 2008; (Koordinacija in organizacija delavnica za študente FSD)
 • Izobraževalni program »Skupnostna psihiatrija in skupnostna skrb«, modul: Obravnava uživalcev drog. ŠENT, slovensko združenje za duševno zdravje. 2008;
 • Sodelovanje pri projektu 3 – Kons, Festival Kosovelovih treh, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje. Priprava in vodenje delavnice za dijake. Naslove delavnice: Sporočanje skozi umetnost. 2009;
 • Organizacija delavnice: Zmanjševanje stresa in preprečevanje izgorevanja, ki jo je vodil Doc. dr. Roger Quintens, Nizozemska). Hiša generacij, Laško. 2009;
 • Priprava in vodenje jesenskih počitnic (Krompirjeve počitnice) za otroke v sodelovanju s Thermano Laško. 2009;
 • Priprava in izvedba delavnice: Ugani, kdo se skriva pod masko. (za 8. Razred OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice). 2009;
 • Delo na samostojnem projektu: Mreža prostovoljstva v Laškem, Zasnova za BROŠURO: Prostovoljstvo na lokalni/nacionalni ravni. Izdal: Študentski mladinski in otroški center Laško. December, 2009. Št. Izvodov: 100.
 • Udeležitev video delavnice pod mentorstvom Nevena A. Korde. Naslov: Celjski obrazi. 2009.
 • Priprava in izpeljava poletnih ustvarjalnih aktivnosti za otroke v sodelovanju z Razvojno agencijo Šentjur. 2010.
 • Izobraževalni treningi za dramsko performativno metodo AV, pomoč pri pripravi na razpise. Zavod G.G.A.A., Ljubljana. 2010.
 • Koordinacija mentorjev v glasbeni šoli GVIDO 2010 – 2011.
 • Pomoč pri izvedbi na mednarodnem festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica. 2011.
 • Koordinatorka akcije »Mlade face za Savinjsko regijo«. Mladinski svet Slovenije. 2011; Prostovoljno delo na otroškem taboru. Društvo za cerebralno paralizo SONČEK.Ljubljana. 2011;
 • Izobraževanje za mentorja otroških gledaliških skupin. JSKD. Ljubljana; 2014;
 • Usposabljanje in članica gledališke skupine pod mentorstvom Branke Bezeljak. DPD Svoboda, Ptuj. Teater III. 2014;
 • Izvedba avtorske delavnice: Moji zakladi, v kateri je udeležencem (iskalcem zaposlitve) podala svoj primer dobre prakse – kako pomembno se je razvijati na področju, na katerem smo dobri. Delavnica je bila izvedena v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja na Animaciji d.o.o., Ptuj. 19/6/2014.
 • Mednarodni seminar Drama in ustvarjalnost kot osnovno orodje v socialnem delu. (Gonnie Kleine), Maribor. 2014;
 • Plesno izobraževanje (SODOBNI 1), Zimska plesna šola. JSKD Območna izpostava Maribor. 2015;
 • Usposabljanje: Gledališče v šoli. JSKD Ljubljana. 2015,

…ter druge.