Kreativni coaching in svetovanje za mlajše iskalce zaposlitve

Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK) v sodelovanju z Ekonomsko poslovno fakulteto Maribor

Društvo Portret je kot partner v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor in Univerzo v Mariboru sodelovalo pri projektu: Kreativni coaching in svetovanje za mlajše iskalce zaposlitve v podravski regiji.

Projekt je bil odobren/izveden v okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Delavnica in predstavitev projekta je potekala 27. Junija 2019 ob 15. uri na Ekonomsko-poslovni fakulteti V Mariboru (računalniška učilnica). Pri projektu je poleg dveh pedagoških mentorjev iz Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor in študentk študijskega programa psihologije, pedagogike, poslovne ekonomije, informatike in tehnologije komuniciranja, kot strokovna sodelavka sodelovala tudi Tina Rataj (Društvo Portret). Udeležence smo seznanili z osebnostnimi lastnostmi in kompetencami za večjo zaposljivost v 21. stoletju ter predstavili kreativni coaching in svetovanje. Delavnica je bila namenjena iskalcem zaposlitve, starim do 29. let s terciarno izobrazbo.