Metulj

Zavedamo se, da je v Sloveniji čedalje več družin, ki se soočajo z izzivom materialne stiske, kar med drugim onemogoča marsikateremu otroku obiskovanje obšolskih aktivnosti.

Od oktobra 2014 pa do danes smo v okviru Projekta Metulj omogočili celoletno brezplačno udeležbo skupno 59 otrokom, starim med 6 in 12 let.

Verjamemo, da s tem omogočamo vsem otrokom, ne glede na socialni ali drugi status, pravico do prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti, s takšnim ravnanjem pa hkrati bogatimo kulturno zavest med mladimi generacijami.

Podprite nas na naši misiji in prispevajte k uresničitvi sanj otrok!

Številka računa:
SI56 6100 0000 7243 240.

Veseli bomo vsakega prispevka!

brezplačno vključenih otrok

Namen zbranih sredstev

plačilo
mentorjev

material
za ustvarjanje

prostor in
drugi stroški

Projekt Metulj 2014/2015

V oktobru 2014 smo začeli z našo ponudbo programov, ki so namenjeni predvsem otrokom. Gre za program t. i. kreativnih metod, ki se izvaja kot ob šolska dejavnost in poteka do junija 2015.