Kreativni coaching in svetovanje

Razširi svoje znanje in pridobi nove spretnosti
Postani zavesten ustvarjalec svojega življenja

Kreativni coaching in svetovanje, ki temelji na kombiniranem učenju (blended learning), obsega e-učne module, osebno svetovanje in e-gradiva o coachingu, kreativnem coachingu, metodi nevrolingvističnega programiranja in t.i. Solution Focused metodi.

Kaj je kreativni coaching in svetovanje 1:1?

Po eni izmed definicij se coaching opredeljuje kot sodelovalna metoda individualnega usmerjanja in k rešitvam ter rezultatom usmerjen sistematičen proces, v katerem coach  klienta (sodelujočega) spodbuja k pridobivanju izkušenj, samostojnemu učenju in osebnostni rasti. Sama beseda izhaja iz srednjeveške besede Coche, ki pomeni voz (nošenje, prenos). Takšen je pomen coachinga in coacheve vloge še danes: pomagati posamezniku, da prepotuje iz začetnega stanja v želeno stanje. Coaching se je prvotno uporabljal v športu, kjer je bila vloga coacha oziroma trenerja omogočiti športnikom, da razvijejo vse svoje potenciale in dosežejo vrhunske rezultate. Osebni in poslovni coaching uporabljata tehnike in teorije coachinga z namenom povečanja učinkovitosti posameznikov na osebnostnem ali poslovnem področju.

Kreativni coaching oziroma svetovanje (v nadaljevanju coaching) je v rešitev usmerjen model za doseganje pozitivnih sprememb na duhovnem, kognitivnem, čustvenem in fizičnem nivoju. Predstavlja kombinacijo coachinga, svetovanja in mentorstva. Vključuje interaktivni pogovor in svetovanje posamezniku glede na izzive, s katerimi se trenutno sooča. Gre za pristop čim bolj raznovrstnega odzivanja coacha in uporabe različnih orodij ter pristopov glede na raznovrstnost in avtentičnost posameznikov.

Pri samem procesu dela tako uporabljamo različne tehnike in koncepte kot so nevro-lingvistično programiranje, v rešitev usmerjena kratkotrajna terapija, psihosocialno in svetovalno delo, uporaba kreativnih metod – umetniško izraznih sredstev, modele zastavljanja ciljev, ustvarjalna vizualizacija, tehnike dihanja in sproščanja, meditacija in druge.

V procesu soustvarjanja rešitev posameznik sestopi iz trenutnega neželenega stanja v stanje, ki si ga želi in pomeni podporo na njegovi življenjski poti.

Kako poteka proces kreativnega coachinga in svetovanja 1:1?

»Nobene težave ni mogoče rešiti z enako zavestjo, ki jo je ustvarila.« – A Einstein

Po krajšem brezplačnem 15-minutnem informativnem pogovoru, ki se lahko izvede preko telefona, po elektronski pošti ali v živo, vam coach predstavi potek in način dela, na kratko pa se dotaknemo tudi  izzivov, s katerimi se trenutno soočate. Če ocenite, da bi vam takšne vrste spodbuda (coaching) pomagala pri reševanju vaših izzivov, se dogovorimo za uvodno srečanje. Na uvodnem srečanju, ki traja do 90 minut, se v sproščenem in zaupnem okolju pogovorimo o izzivih, s katerimi se trenutno srečujete. Nato s pomočjo posebnih tehnik spodbudimo miselne procese, ki vam pomagajo k ozaveščanju situacij in vas peljejo k doseganju zastavljenih življenjskih ciljev. V kolikor že na uvodnem srečanju pridete do določenih uvidov (včasih je dovolj že to, da ponavljajoči se tok nespodbudnih misli, ubesedite, podelite in pogledate z drugačne perspektive), ki so vam potrebni za doseganje želenih sprememb, se po uvodnem srečanju poslovimo.

Če pa bi želeli nadaljevati, je to mogoče na posameznih individualnih srečanjih oziroma lahko izberete 3-mesečni paket »Raziskovalec svojega Portreta«. V obeh primerih podpišete dogovor o sodelovanju, ki določa način in obseg dela, soodgovornost za spremembe, naloge med posameznimi srečanji, aktivnost sodelovanja in način plačila. Coach nato glede na vaše osebne potrebe, sposobnosti, potenciale, stopnjo zavedanja in želje, pripravi akcijsko zasnovan individualni program. V času sodelovanja vam coach poleg individualnega osebnega srečanja, lahko nudi oporo in spodbudo tudi po elektronski pošti.

UVODNO
SREČANJE

(do 90 minut)
60 evrov/srečanje

POSAMEZNO INDIVIDUALNO SREČANJE

(45-60 minut)
45 evrov/srečanje

3-MESEČNI PAKET
»Moj Portret«

12 srečanj
35 evrov/srečanje

* Če se odločite, da bi konkretneje zakorakali na pot osebnih trajnostnih sprememb, predlagamo, da izberete 3-mesečni paket »Raziskovalec svojega Portreta«. Srečanja potekajo 1-krat tedensko (45-60 min). Cena je 420 evrov. Paket je mogoče poravnati tudi v treh obrokih, in sicer 1. obrok v znesku 140 evrov pred prvim srečanjem, 2. obrok pred sedmim srečanjem in 3. obrok pred zadnjim srečanjem.

Pridružite se nam in izkoristite vse svoje potenciale...

Kontaktirajte nas

Kaj boste pridobili s kreativnim coachingom in svetovanjem?

 • Naučili se boste tehnik, ki vam bodo pomagale doseči želene cilje in vas vodile k novim uspehom.
 • Presegli boste nekatere vzorce mišljenja, podzavestna prepričanja in delovanja, ki vam ne služijo in ne podpirajo na vaši poti.
 • Pridobili boste več kreativne energije in zavedanja nad lastnimi mislimi, čustvi in vedenjem.
 • Naučili se boste negovati lastno ustvarjalno vizijo želenega.
 • Na težave boste gledali kot na izzive, priložnosti.
 • Pridobili boste prožnost mišljenja (miselno naravnanost, ki vas podpira na poti do uspeha).
 • Zaupali boste v lastne sposobnosti.
 • Osmišljali boste dogodke in situacije, ki jih soustvarjate.
 • Sposobni boste spremembe zavestnega ustvarjanja vnašati v svoje vsakdanje življenje.
 • Z vajami za sproščanje se boste naučili umirjati svoje telo in duha.
 • Odkrili boste svoje močne točke, ozavestili svoje sposobnosti in potenciale.
 • Premaknili se boste iz pasivnega delovanja v kreativno delovanje.
 • Naučili se boste postavljati zdrave meje.
 • Pridobili boste več samozavesti in zaupanja v lastne zmožnosti.
Tina Rataj

Coaching izvaja Tina Rataj, soc. del., NLP Coach.

Certifikati in izobraževanje:

 • Fakulteta za socialno delo. Smer: Kibernetika psihosocialne pomoči, psihosocialna pomoč posamezniku.
 • Creative Arts Approach Towards Social Care, Nijmegen, The Netherlands (Ustvarjalno umetniški pristopi znotraj socialnega varstva).
 • Nevro-lingvistično programiranje z nevrologijo (NLP, Praktik) in (NLP Coach praktik), NLP Inštitut, Ljubljana
 • V rešitev usmerjena kratkotrajna terapija (Solution focused brief therapy/coaching), Inštitut Ribalon.
 • Dr. Joe Dispenza, opravljene stopnje delavnic: Basic, Advanced.
 • Tehnike sproščanja (meditacija, kreativna vizualizacija, čuječna meditacija, hodeča meditacija, dihalne vaje za umirjanje, avtogeni trening).