Delavnice za otroke

Razvij svoj kreativni potencial

Delavnice za razvijanje kreativnega in prožnega telesa in duha skozi umetniška izrazna sredstva

S kreativnimi delavnicami skozi umetnost pri otrocih razvijamo telesno in duševno prožnost. Osredotočamo se na to, da otrok najde svoj izrazni medij, preko katerega lahko izraža sebe, krepi svojo individualnost, socialne veščine in notranje potenciale. Umetniško usposabljanje zajema tudi proces spodbujanja osebnostne rasti. Delavnice so zabavne, poučne in interaktivne.

Gledališka delavnica

ZAČETNI SKUPINI: OD 7 DO 9 LET IN OD 10 DO 14 LET TER NADALJEVALNA SKUPINA

Otroci imajo prirojene dramske sposobnosti, ki jih lahko opazimo med njihovo igro, kjer ustvarjajo, sprejemajo in ohranjajo vloge, ki jih igrajo v interakciji z drugimi v namišljenem okolju. Metodika naše gledališke delavnice temelji na »izkustvu skupnega procesa« preko katerega otrok vstopa v interakcijo z drugimi in mu služi kot sredstvo za raziskovanje, razumevanje in ocenjevanje določene situacije ter (samo)razvoj. Osnova dramsko gledališke metode niso besedila, ampak kreativno izražanje z mimiko, igranje vlog, gibanje telesa, razvijanje domišljije, improvizacija gibov, uporaba pantomime, verbalno in neverbalno komuniciranje… Vse to lahko pomembno vpliva k oblikovanju njegove samozavesti in mu pomaga izboljšati samopodobo. Otroci bodo v skupini preživljali čas kreativno in zabavno. Skozi dramsko-gledališki proces bodo na sproščen in zanimiv način pridobivali sposobnosti na: improvizaciji, koncentraciji, razvijanju senzoričnih sposobnostih, občutku za prostor in soigralce, skupinski dinamiki, javnem nastopanju, neverbalnem in verbalnem sporazumevanju, empatiji, spoznali pa bodo tudi nekatere tehnike sproščanja. Ob zaključku leta, bodo otroci uprizorili gledališko predstavo, ki bo rezultat njihovega skupnega ustvarjanja, sodelovanja, izmenjave idej in predlogov.

Plesno gibalna delavnica

Kreativni dance flow (dance, hip hop plesna tehnika)

OD 6 DO 9 LET IN OD 10 DO 14 LET

Treningi so namenjeni popolnim začetnikom kot tudi nadaljevalcem. Plesalci bodo pridobili koordinacijo, kontrolo telesa, fizično pripravljenost, občutek za glasbo in ritem. Skozi vaje bodo plesalci prebudili lastno kreativnost in “flow” ter obladanje in zavedanje lastnega telesa. Vsekakor bodo plesalci skozi treninge postali samozavestnejši.
Treningi so sestavljeni iz ogrevanja skozi osnove hip hopa in druge gibalne osnove, raztezanja, učenja koreografije, preplesavanja, vaj za kreativnost in samostojnega ustvarjanja na podlagi smernic.

Kreativna plesna gibalnica (izrazna in sodobna plesna tehnika)

OD 6 DO 9 LET IN OD 10 DO 14 LET

Treningi so namenjeni tako začetnikom kot tudi nadaljevalcem, ki bodo skozi vaje za ozaveščanje telesa in giba iskali lasten avtentičen izraz, se ob tem sproščali in razgibali. Otroci se bodo seznanili z različnimi plesnimi tehnikami od sodobne plesne tehnike do jazz baleta. Učili se bodo sestavljali na podlagi lastnih impulzov ter razvijali svoj kreativni del. Trening bo sestavljen iz uvodnega ogrevanja, plesno tehničnih vaj, samostojnega ustvarjanje in učenja koreografij. Skozi vaje bodo pridobivali na koncentraciji, koordinaciji, telesni moči in stabilnosti, fleksibilnosti v gibu in mišljenju ter raziskovali različne možne gibalne poti.

Likovna delavnica

OD 6 DO 9 LET IN OD 10 DO 14 LET

Skozi likovno ustvarjanje bomo bogatili spretnosti opazovanja in logičnega ter kritičnega razmišljanja, naš fokus bo usmerjen v proces razvijanja ideje, iskanja rešitev in končne tehnološke izdelave. S takšnim mentorskim pristopom namreč ozavestimo in pomagamo pri krepitvi otrokovih potencialov. Izhajali bomo iz eko principa – (navideznemu) odpadnemu materialu bomo z nekaj domišljije skozi likovno ustvarjanje dali nov pomen. Prav tako pa bomo razvijali klasične spretnosti likovnega ustvarjanja kot je risba, slika, tisk, kolaž… Poigravali se bomo tudi z uporabo fotografije in izdelali čisto svojo družabno igro. Ob zaključku leta, dobo otroci pripravili likovno razstavo, ki bo rezultat njihovega skupnega ustvarjanja, sodelovanja, izmenjave idej in predlogov.

Glasbena delavnica

Glasbena ustvarjalna delavnica I.

OD 7 DO 9 LET

Glasbena ustvarjalna delavnica je zamišljena kot sproščujoča, z namenom, da se otroci naučijo glasbeno izražati in krepijo samozavest, kreativnost ter razvijajo posluh (najprej ritmični in potem melodični). Za vpis v program je želena otrokova želja po spoznavanju glasbe in preživljanju prostega časa ob glasbi. Ure vsebujejo kritično poslušanje glasbe, improvizacijo, tehnike igranja, izražanje lastnih občutij ob slišanem, ipd. Program je primeren za začetnike.

Glasbena ustvarjalna delavnica II.

OD 10 DO 14 LET

Delavnica je mišljena kot sproščujoča, z namenom, da se otroci naučijo glasbeno izražati in razvijajo posluh (ritmični in melodični). Ure vsebujejo kritično poslušanje glasbe, izražanje lastnih občutij ob slišanem, itd.

Glasbena ustvarjalna delavnica (I. in II.) poteka v treh sklopih:

  1. Prvi sklop (september, oktober, november, december): Spoznavanje glasbe, ritma, urjenje posluha…
  2. Drugi sklop (januar, februar, marec, april): Delitev na interesno področje: otroci lahko izbirajo med klaviaturo, petjem, kitaro, tolkali, pisanjem tekstov, rim in uglasbitve napisanega teksta.
  3. Tretji sklop (maj, junij): Skupne vaje (band), poudarek na uglaševanju, skupinski dinamiki in priprava na zaključni koncert.

Kreativni mix delavnica

od 6 do 9 let

Gledališče, ples, likovno izražanje

Primerno predvsem za otroke, ki še ne vedo, katero umetniško izrazno sredstvo bi izbrali. Kreativni mix poteka prve tri mesece (september, oktober, november), v decembru se odločijo in po želji nadaljujejo v izbrani umetniško izrazni skupini.

Delavnica za razvijanje kreativne in prožne miselnosti

Delavnica Flow misli

Je sklop ustvarjalnih delavnic za razvijanje kreativne in prožne miselnosti, kjer se osredotočamo predvsem na miselno in osebnostno rast… Skozi delavnice flowa misli se osredotočamo predvsem na miselno in osebnostno rast posameznika. Skozi zabaven in poučen način pri otroku krepimo pozitivno samopodobo, ustvarjalno in kritično mišljenje, čustveno inteligenco, domišljijo, urimo koncentracijo, učimo se postavljati želene cilje in raziskujemo strategije pri doseganju ciljev, krepimo vrednote kot so – sodelovanje, ljubezen, spoštovanje, sočutje…

Učimo se različnih tehnik sproščanja (vodene meditacije, vizualizacije in dihanje), osredotočenost k iskanju rešitev ipd. Metodika dela se nanaša na uporabo kreativnih metod, dinamike skupine, tehnik NLP (nevro-lingvističnega programiranja), izkustvenega učenja in drugih.

Delavnica flow misli poteka 2x v sezoni in sicer 1. (od septembra do konca januarja) in 2. (od februarja do konca junija). Vsebuje naslednje module:

  • v nastajanju…