Postani kreativen

Razvij svoj kreativni potencial

Kreativne metode

PROGRAM KREATIVNE METODE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU (krajše KMVŽ) zajema sklope različnih kreativnih delavnic, ki jih uresničujemo skozi UMETNOST – umetniška izrazna sredstva, med katere spadajo gledališka, plesno gibalna, likovna, lutkovna, glasbena delavnica ter druge (kreativno pisanje, fotografija). Opirajo se na nekatere človeku prirojene sposobnosti in človekov kreativni potencial.

Znotraj programa KMVŽ izvajamo tudi delavnico Flow misli. Preko različnih interaktivnih, izkustvenih in senzoričnih vaj, pri otrocih spodbujamo kreativno in prožno miselnost.

Uporaba t.i. kreativnih metod služi tudi kot pripomoček s katerim lahko spreminjamo miselne, čustvene in vedenjske vzorce. Pomagajo pri izboljšanju komunikacijskih sposobnosti  (verbalne in neverbalne komunikacije), povečujejo zmožnost samoizražanja in samospoznavanja, koncentracije, sproščanja, reflektiranja, spodbujajo proces samoaktualizacije in kreativnosti ter prispevajo k razvoju notranjih potencialov, če omenimo samo nekatere.

S kreativnimi delavnicami skozi umetnost pri otrocih razvijamo telesno in duševno prožnost. Osredotočamo se na to, da otrok najde svoj izrazni medij, preko katerega lahko izraža sebe, krepi svojo individualnost, socialne veščine in notranje potenciale. Umetniško usposabljanje zajema tudi proces spodbujanja osebnostne rasti. Delavnice so zabavne, poučne in interaktivne.

Delavnice za razvijanje kreativne in prožne miselnosti

S kreativnimi delavnicami skozi umetnost razvijamo telesno in duševno prožnost. Delavnice so namenjene sproščanju, rekreaciji, raziskovanju lastne kreativnosti in izraznosti, predvsem pa tudi pridobivanju nekaterih novih veščin.

 1. Kreativne delavnice skozi umetnost za otroke (umetniška izrazna sredstva) vodita skupaj dva mentorja: kreativni strokovni mentor (coach) in umetniški mentor. Njuni vlogi se prepletata in dopolnjujeta z namenom ustvarjanja čim bolj celovitega (holističnega) pristopa. Kreativni strokovni mentor je osredotočen predvsem na razvojni proces dela v skupini (skupinsko dinamiko), medtem, ko je umetniški mentor bolj osredotočen na samo končno izvedbo/izdelek, ki ga skupina ustvari. Oba mentorja spodbujata otrokove potenciale in talente. Vloga kreativnega strokovnega mentorja je, da z uporabo kreativnih metod, socialnih iger ter ostalih uporabnih tehnik za razvijanje veščin in osebnostne rasti, spodbuja k povezovanju skupine, zaupanju, grajenju samozavesti posameznikov znotraj skupine, razvijanju empatije, kreativnosti, doseganju ciljev tako pri posamezniku samem, kot skupini kot celote. Vloga umetniškega mentorja je prenos umetniškega znanja iz področja, ki ga izvaja. Otroci so tako opremljeni z znanjem izbranega umetniškega področja ter socialnimi, čustvenimi in spoznavnimi veščinami, kar predstavlja pomembno »opremo« za nadaljnje vsakdanje življenje.
 2. Kreativne delavnice za mladino in odrasle vodi umetniški mentor (v sodelovanju s kreativnim strokovnim mentorjem).
 3. Delavnico Flow misli izvaja za to usposobljeni kreativni strokovni mentor.
 4. Kreativni coaching in svetovanje izvaja za to usposobljeni kreativni coach.

Kaj udeleženci pridobijo?

Delavnice so v ustvarjalni proces usmerjen celosten pristop. Proces dela ni terapevtske narave, vendar ima lahko terapevtski učinek, saj skozi urjenje (coaching) povečujejo občutek smisla, samoaktualizacije, sproščenosti itd.

Otroci:

 • Razvijajo pozitivno samopodobo, samozaupanje in samozavest,
 • socialno, čustveno, telesno inteligentnost,
 • kreativno in prožno mišljenje,
 • svoje notranje potenciale, talente in avtentičnost,
 • komunikacijske veščine (verbalne, neverbalne)
 • senzorične sposobnosti, intuicijo in sprostitev,
 • pridobivajo občutek za estetiko in umetniško upodobitev,
 • koncentraciji, spominu, iskanju ustvarjalnih rešitev,
 • odgovornost, samostojnost, vztrajnost
 • nova prijateljstva, zabavno in poučno preživljanje časa.

Mladi in odrasli:

 • Razvijajo pozitivno samopodobo in samozavest,
 • svojo avtentičnost in samoizražanje,
 • komunikacijske veščine (verbalne, neverbalne),
 • sprostitev in prožnost telesa ter duha,
 • nekatere ostale veščine in nova znanja z izbranega področja.