Vprašalnik o kompetencah in osebnostnih lastnostih

S pomočjo vprašalnika o kompetencah in osebnostnih lastnostih lahko posamezniki identificirajo svoje načine razmišljanja, vedenja in komuniciranja. Povratne informacije, ki jih pridobijo po reševanju vprašalnika, jim omogočijo prepoznavanje svojih prednosti in slabosti. Njihova identifikacija je prvi korak v procesu izboljšanja oz. osebnostne rasti. Zavedanje namreč omogoča, da posamezniki izkoristijo svoje potenciale in s pomočjo ponujenih učnih modulov izboljšajo osebnostne lastnosti in kompetence ter povečajo svojo zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela.
V nadaljevanju je navedenih več znanj, veščin, sposobnosti in osebnostnih lastnosti, ki so za vas bolj ali manj značilne. Pri vsaki trditvi označite v kolikšni meri se z njo strinjate ali ne strinjate (0 – Sploh se ne strinjam; 1 – Večinoma se ne strinjam; 2 – Večinoma se strinjam; 3 – Popolnoma se strinjam).

1.Pogosto sem preobremenjen/-a z negativnimi mislimi.
2.Radovednost je ena izmed mojih značilnih lastnosti.
3.Dobro prepoznavam svoja čustva.
4.Pri reševanju problemov rad/-a sodelujem z drugimi.
5.Pripravljen/-a sem nadgraditi svoja znanja za opravljanje različnih del.
6.Naloge opravim do dogovorjenega roka.
7.Znam uporabljati osnovne in funkcijske tipke računalniške tipkovnice.
8.Drugi pravijo, da prehitro sklepam.
9.Sem oseba, ki dobro obvladuje stresne situacije.
10.Imam bogato domišljijo.
11.Kadar se pojavijo ovire, si pri premagovanju le-teh pomagam z ustvarjanjem pozitivnega razpoloženja.
12.Sodelovanje v skupini mi zagotavlja več zadovoljstva pri delu.
13.Spremembe dojemam kot izziv.
14.Znam komunicirati preko digitalnih medijev (npr. elektronska pošta, družbena omrežja, Skype,…).
15.Kritično razmišljanje je uporabno za mojo prihodnost.
16.V stresni situaciji se težko umirim.
17.Kadar že poznam uveljavljeno pot reševanja problema, ne iščem novih poti.
18.V različnih družbenih situacijah znam izražati ustrezna čustva.
19.Dobro komuniciram tudi z osebami, ki so osebnostno drugačne od mene.
20.Ne morem se navaditi na določene delovne naloge.
21.Običajno sem točen/a.
22.Znam urediti video posnetek, ki sem ga posnel/-a.
23.Ne upoštevam argumentov, ki nasprotujejo mojemu prepričanju.
24.Stresne situacije vplivajo na moje vedenje do drugih.
25.Pri reševanju problema lahko oblikujem različne ideje, da najdem najboljšo možno rešitev.
26.Znam prepoznati čustva drugih na podlagi nebesedne komunikacije.
27.Kadar opravljam delo v skupini, sem pod stresom.
28.Spremembam se hitro prilagodim.
29.Znam zavarovati osebne podatke, gesla na računalniku in spletu.
30.Vedno iščem zgolj vire, ki zgolj podpirajo moja prepričanja.
31.Kadar sem pod stresom, težko uravnavam svoja čustva.
32.Rad/-a rešujem probleme, ki imajo lahko več rešitev.
33.Z lahkoto izražam svoja čustva.
34.Delo v skupini me bogati.
35.Z lahkoto spremenim svoj način dela, če je to potrebno.
36.Brez težav razvrščam svoje naloge po pomembnosti/prioriteti.
37.Seznanjen/-a sem z novostmi na digitalnem področju.
38.Svoje mnenje ustvarim na podlagi več različnih virov.
39.Kadar sem pod stresom, me umiri uporaba različnih substanc (npr. psihoaktivne snovi, hrana, pijača,…).
40.Vedno obstaja več načinov kako priti do cilja.
41.Znam opisati čustvena stanja v katerih se znajdem.
42.V skupini sem pripravljen/-a prisluhniti mnenju drugih.
43.V krizni situaciji sem pripravljen/-a prilagoditi svoj delovni čas.
44.V primeru tehničnih težav in virusnih okužb računalnika znam odpraviti težavo.
45.Rad/-a kritično razmislim preden se glede česa odločim.
46.V stresnih situacijah sem produktiven/-na.
47.Sem tisti/-a, ki najde novo rešitev problema, kadar so drugi brez idej.
48.Prepoznam kako se moja čustva odražajo v mojem vedenju.
49.V skupini težko najdem skupen jezik z drugimi.
50.Pripravljen/-a sem opravljati različna dela.
51.Natančno lahko ocenim čas, ki ga bom potreboval/-a, da opravim določeno nalogo.
52.Iskanje verodostojnih podatkov na spletu mi ne predstavlja težav.
53.Vsaka trditev mora biti ustrezno argumentirana.
54.Pod pritiskom dobro delujem.
55.Običajno imam veliko izvirnih idej.
56.Drugi brez težav ocenijo kako se počutim.
57.Probleme lažje rešujem sam/-a kot v skupini.
58.V nepričakovanih situacijah se hitro znajdem.
59.Na računalniku znam ustvariti dokument, ki ga lahko istočasno ureja več oseb.
60.Moja prepričanja morajo biti podprta s trdnimi argumenti.
61.Kadar sem pod stresom, le-tega blažim z različnimi nepremišljenimi vedenji (npr. igre na srečo, prekomerno nakupovanje, izpostavljenost nevarnim situacijam,…).
62.Rad/-a se soočim z reševanjem zapletenih nalog.
63.Znam zadržati svoja čustva, kadar je to potrebno.
64.Kadar me v skupini nekaj zmoti, to tudi izrazim.
65.Sem oseba, ki je naklonjena različnim načinom dela.
66.Dobro načrtujem obveznosti, ki jih moram opraviti.
67.Znam vstaviti in urejati tabele v Microsoft Office oz. podobnih programih.
68.Moti me, kadar ljudje svojih argumentov ne znajo ustrezno podkrepiti.
69.Dogaja se mi, da zaradi skrbi ne morem spati.
70.Težko vidim kako bi lahko izboljšal/-a stvari/ideje.
71.Vem zakaj se moja čustvena stanja spremenijo.
72.Sodelovanju z drugimi dajem prednost pred osebnimi cilji.
73.Sprememba okolja mi odvzame veliko energije.
74.Znam izbrati ustrezen način grafičnega prikaza podatkov na računalniku.
75.Kadar podvomim v trditev drugega, preverim njeno točnost.

Vsebine so del projekta Kreativni coaching in svetovanje za mlajše iskalce zaposlitve v podravski regiji, ki sta ga v sklopu programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2018/19 sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.