Delavnice za predšolske otroke

novost v sezoni 2017/2018 za otroke od 3 do 6 let

Glasbena ustvarjalnica

Na ustvarjalnih glasbenih uricah otroci skozi teoretični in praktični del spoznavajo svet glasbe skozi igro in gibanje. Delavnica vključujejo petje, gibanje, poslušanje glasbe, izdelovanje enostavnih inštrumentov, igranje lastnih in Orffovih inštrumentov, ipd. Program nudi čudovite glasbene izkušnje in znanja. Za vpis v delavnico je želena otrokova želja po spoznavanju glasbe in preživljanju prostega časa ob glasbi.

Ustvarjalna gibalnica

Dejavnosti bodo potekale skozi igro, katera je najpomembnejša v predšolskem obdobju. S tem bomo razvili tudi celostni razvoj posameznika. Kot vemo je gibanje izredno pomembna dejavnost vsakega otroka. Zato želimo v ustvarjalni gibalnici, skozi različne gibalno-glasbene igre, razviti gibalne spretnosti, sposobnosti in ritmični posluh. Ves čas bo gibanje v integraciji z glasbo. Glasba bo tisti motivator, ki bo pripomogla, da bodo lahko otroci izvajali gibanje natančneje, intenzivnejše, bolj sproščeno in povezujoče.