Drama in ustvarjalnost kot osnovno orodje v socialnem delu

Seminar bo potekal 27. 9. in 28. 9. 2014.

  • Prijava možna na info@drustvo-portret.si do 17. 9. 2014.
  • Cena posamezne delavnice je 60 €, obe skupaj pa 100 €.
  • Po končanem seminarju dobijo udeleženci potrdilo. Novo pridobljeno znanje pa se zainteresiranim vpiše tudi v Nefiks.

Gonnie Kleine prihaja iz Nizozemske. Po izobrazbi je profesorica dramske igre in socialna delavka. Zadnjih 12 let je bila zaposlena kot profesorica dramske igre na univerzi v Nijmegnu (Han University, Nijmegen) na oddelku za socialno delo. V tem času je sodelovala v mednarodnih projektih, v katerih so bile razvite nove kreativne metode socialnega dela. Globoko verjame v moč igre in ustvarjalne medije. Kar so podprle njene izkušnje dela. Igra, igranje in igrivost so pomembna orodja v socialnem delu.

Kot socialni delavci se boste srečali z nekaterimi uporabniki, ki se pogosto ne morejo izražati z besedami. Lahko jim pomagate tako, da jih naučite drugačnega jezika in predstavite nova orodja s pomočjo katerih se lahko izrazijo in se bolje spoznajo. Uporabniki so pogosto ujeti v rutino. Ponavljajo enake vzorce in niso zadovoljni z okoliščinami v katerih se znajdejo. Mi kot socialni delavci ne smemo reševati problemov uporabnikov, ker bi s takšnim načinom le povečali njihovo odvisnost. Problem, ki se jim pojavi je lahko tudi priložnost za njihov samo razvoj. To pomeni, da naj bi socialni delavci spodbujali uporabnike k temu, da so sami aktivni in jih pozvali, da uporabijo svoje ustvarjalne moči.

Ustvarjalnost je ustvarjanje nečesa novega kar je izkusil ustvarjalec kot nekaj dragocenega in pomembnega. Biti ustvarjalen pomeni biti aktiven. V pričujočem seminarju bomo obravnavali ustvarjalnost z vidika uporabnika in z vidika socialnega delavca, kot dva različna procesa.

Seminar je razdeljen v dva dela, dva termina, katera pa se lahko udeležite tudi ločeno. V obeh delih bomo ogromno izkusili in doživeli. Delo bo praktično. Teorijo boste dobili v vezani obliki in jo bomo kasneje obdelali. Seminar je zagotovo izkušnja, ki je ne smete zamuditi!

Program

SOBOTA: Animacija

Glavna naloga delavcev stanovanjske oskrbe je organiziranje dnevnih dogodkov. Pomemben vidik predstavlja odnos uporabnika s socialnim delavcem. Kaj to pomeni za uporabnika? Se lahko nanj zanese? Vzpostavitev prave atmosfere je pomemben del celotnega procesa. Atmosfero je potrebno uporabiti tako, da je v najboljšem interesu uporabnika in da omogoča uporabniku možnost za razvoj.

Animacija spada med posebno obliko izobraževanja. Je provokativni, izobraževalni ukrep, ki je namenjen temu, da uporabnika napelje, da se vede na določen način in/ali sodeluje pri določeni aktivnosti. Animacija je neposredna, motivacijska, spodbudna in podporna. Cilj uporabe animacije je spodbuditi vedenje, ki omogoča različne možnosti in dobrega občutja uporabnikov. Je pomemben pristop v katerem se igra in umetniška izrazna sredstva lahko uporabljajo v vsakodnevnih situacijah.

V tej delavnici se bomo osredotočili na značilnosti in tehnike animacije, na primer: neverbalne igre, status, uporaba ogledala, na nepričakovane reakcije in kar je najpomembnejše, vadili bomo kako jih uporabljati v praksi.

NEDELJA: Organiziranje dejavnosti

Ljudje dajejo obliko svojem življenju in življenjskim razmeram. To naredijo tako, da so aktivni in da preizkušajo nove načine. Naloga socialnih delavcev je, da poskrbijo za življenjske pogoje na takšen način, da se lahko uporabniki razvijajo s tem, ko pridobivajo nove izkušnje. To pomeni, da oblikujejo takšne aktivnosti, da se bodo uporabniki počutili dobro in imeli možnost rasti. Socialni delavec uporablja ukrepe za spodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalnega procesa.

Za socialne delavce je ustvarjanje pravih pogojev dela v ustvarjalnem procesu izrednega pomena. Šele, ko uporabniki dobijo prostor in priložnost lahko pridejo do novih spoznanj, vedenj in novih rešitev. To zahteva veliko inovativnosti in iznajdljivosti socialnega delavca. Socialno delo je ustvarjalno delo. Od socialnega delavca pričakuje nove in neobičajne pristope. Nenormativen pristop dela ustvarja možnost za kreativni proces.

V tem seminarju se bodo osredotočili na kreativni proces socialnega delavca, pozorni bomo na: kako izbrati prave aktivnosti, različne vrste aktivnosti, namen aktivnosti, ravnanje s strukturami.

S pomočjo konkretnih nalog in vrednotenja bo teorija postala jasnejša.

Za ogled galerije kliknite na fotografijo. Po galeriji se lahko pomikate s puščicami oziroma tipkami levo/desno.