Ustvarjam, torej sem

Otroška zaključna predstava Društva Portret

Projekt »Priprava in predstavitev preventivnega programa Metulj za spodbujanje otrokovega potenciala, razvijanje kreativnosti in krepitve socialnih veščin« je projekt, ki je bil namenjen predvsem predstavitvi kreativnih metod skozi izkustvene delavnice (plesno-gibalna, likovna, dramska in glasbena). Po drugi strani pa je bil naš namen tudi, da pridobimo povratno informacijo o učinku samih kreativnih metod, tako s strani otrok, njihovih staršev, kot svetovalnih delavk na osnovnih šolah.

Projekt je bil podprt in delno sofinanciran s strani MKC Maribor in njihovega razpisa Banke Idej. Izkustvene delavnice smo izvedli v prostorih MKC v februarju 2014. Delavnic so se udeležili otroci, stari med 8 in 11 let iz nekaterih osnovnih šol. Predvsem smo želeli v projekt povabiti otroke, ki se sicer ne morejo udeležiti izven šolskih dejavnosti, saj predstavljajo za marsikatere starše prevelik finančni zalogaj.

S celotnim iztekom projekta smo izredno zadovoljni, saj nam je ogromno pomenilo v prvi vrsti to, da so otroci uživali ob dejavnostih, zadovoljni so bili tudi njihovi starši, (nekateri so se celo pridružili na delavnici), pa tudi mnenj svetovalnih delavk, ki so si bila enotna in sicer, da je program dobro zastavljen in za otroke koristen. Tako se na tem mestu zahvaljujemo svetovalnim delavkam iz naslednjih osnovnih šol: OŠ Bojana Ilicha, OŠ Borcev za severno mejo, OŠ France Prešeren, OŠ Fran Rozman Stane, OŠ Angela Besednjak za njihov čas, sodelovanje, predloge in mnenja.

Zahvaljujemo se tudi skrbnici projekta Petri Muraus, ki je kot prostovoljka razpisa Banke Idej opazovala potek izpeljave celotnega projekta in ga tudi ovrednotila. Projekt se ji je zdel enako pomemben za otroke kot strokovnim delavkam, kar si štejemo v dobro zastavljen in izpeljan projekt.

Prav tako se za pomoč pri projektu zahvaljujemo Mateji Koren in Jerneju Ženku.

Mentorji delavnic

  • Lea Kolednik (Likovna delavnica)
  • Sara Stropnik (Plesno gibalna delavnica – Ples skozi srce)
  • Manč Kovačič (Glasbena delavnica)
  • Tina Rataj (Dramska delavnica)

Gosenica z ničemer ne izda, da se bo spremenila v metulja. Pa vendarle se.

Richard Buckminster Fuller

Za ogled galerije kliknite na fotografijo. Po galeriji se lahko pomikate s puščicami oziroma tipkami levo/desno.